PLYN

Provádíme rekonstrukce a generální opravy plynoinstalací (např. stoupací potrubí, ležaté potrubí, přípojky ke sporákům, výměna plynových hadic, montáž sporáků) Revize a kontroly plynozařízení, včetně následných porevizních oprav.

Vzhledem k tomu, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, je nutné, aby se nezapomínalo provádění pravidelných revizí a kontrol plynu. Vlivem působení zemního plynu na těsnění ve šroubových spojích dochází k vysychání těsnícího materiálu a následným únikům plynu do okolí.

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení.

Revize smí provádět pouze revizní technik, který je prověřen k odborné způsobilosti v oblasti plynových zařízení, má patřičné osvědčení vydané inspektorátem (TIČR), ve kterém je vyznačen druh a rozsah způsobilosti.

Provádíme taktéž údržbu a opravy bytového fondu SVJ, kde řešíme opravy úniků plynu, dopojování plynových spotřebičů atd.
Součástí námi prováděné plynofikace jsou protokoly o tlakových zkouškách a výchozí revize, potřebné pro smlouvu s plynárnami a pro kolaudace projektů.

Máte zájem o naše plynařské práce? Kontaktujte nás prosím zde!